Welkom bij Stichting SATIC

Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.

Over Satic

Algemeen:Stichting SATIC is permanent in beweging. We kijken waar we kunnen inspelen om hulp te bieden. Daar in contact te zijn we op te hoogte van de ontwikkelingen en wetenwaar we waar we kunnen inspelen. Onze organisatie beweegt mee op inhoudelijke problemen ontwikkelingen binnen onze maatschappij en daarbuiten.


Missie & Visie;Om in contact te zijn met binnen de maatschappij en daarbuiten krijgen we signalen waar we ons kunnen inzetten. Daarnaast kijken we als organisatie of we echt iets kunnen betekenen binnen een bepaald vraagstuk. We stimuleren, activeren en ondersteunen. Stichting SATIC probeert humanitaire hulp op een humanitaire wijze te laten verlopen. Hulp aan de mensheid draagt bij aan een beter toekomst. Laten we humanitaire hulp meer humaan maken.


Onze aanpak:


Wij bereiken onze missie door het nauw in contact staan met de maatschappij en in te spelen bij vraagstukken die kansarmen betreft of humanitaire hulp. Door in connectie staan met buurtbewoners en andere stichtingen krijgt de organisatie veel vraagstukken binnen waarop we kunnen inspelen. Alle vraagstukken wordt getoetst op bereikbaarheid en haalbaarheid.


Onze aanpak staat in het teken van emancipatie, participatie, actief burgerschap en in het eigen kracht zetten van een ieder.


Belangrijke onderdelen zijn:


Belangen behartigen van kansarmen Het verlenen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning Activiteiten voor kansarme kinderen Signalering, doorverwijzing en ondersteuning van vraagstukken.


Onze kernwaarden:Welkom, Respect en gelijkwaardigheid, Warmte, Veiligheid en geborgenheid Groei, Vooruitgang en Ontwikkeling Betrokken, humaan en Toewijding Doelstelling


De stichting heeft ten doel:De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het signaleren van vraagstukken, het beoordelen en te beoordelen. Deze vraagstukken worden dan omgezet in projecten waarbij de doelstelling van het project wordt gehaald (humanitaire hulp voor kansarme/maatschappelijke problemen oplossen).Klik hier voor onze beleidsplan

Klik hier voor onze jaarverslag


Beloningsbeleid

Alle giften en donaties die Stichting SATIC ontvangt worden volledig ingezet voor de projecten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.


ANBI Erkend

Stichting SATIC is ANBI Erkend onder nummer: 851961307

Jaarverslagen

Klik hier voor de jaarverslagen van Stichting Satic

Ons Team

Sagar Khedoe

Bestuurder

Marlon Bandhoe

Penningmeester

Baseer Khazi

Vrijwiliger

Safar Jahangier

Vrijwiliger

Stichting Satic

KVK: 56062885

RSIN: 851961307

© Bandhoe Tech 2023