De Stichting SATIC (SAVE THE CHILDEREN) heeft de volgende bestuursleden:
Voorzitter:
Secretaris/Penningmeester:
Bestuurslid:
Sagar Rahmat Ali Khedoe
0645294922
Marlon Bandhoe
06814158244
Saffar Jahangier
0614025245